Brotbackofen im Innenhof des ehem. Kloster St. Anna